Undgå at tælle transaktioner dobbelt i Google Analytics

. Skrevet i: Datakvalitet
Tags: Google Analytics, Problemløsning

Langt de fleste Google Analytics-installationer har fejl eller uhensigtsmæssige data. En af de mest almindelige fejl på webshops involverer at tælle transaktioner dobbelt. Dvs., at en del af dine transaktioner optræder flere gange. Det giver forkerte tal i Google Analytics. For det første registrerer du for mange salg og dermed for høj omsætning og en for høj konverteringsrate.

Det at tælle transkationer dobbelt skyldes ikke en fejl i implementeringen som sådan. I stedet skyldes det nærmere den måde, som Google Analytics fungerer på. Når det kommer til e-handels-sporing, udviser Google Analytics en høj grad af tillid til dig – og stoler på, at du sender korrekte data.

Tæller du dine transaktioner dobbelt?

Til at starte med skal du selvfølgelig finde ud af, om du tæller dine transaktioner flere gange. Dette tjek bør du lave jævnligt og det skal altid være en del af dine generelle kvalitetstjek.

Start med at logge på din Google Analytics. Derefter går du til menuen Tilpasning, hvor du vælger punktet Tilpassede rapporter. Her kan du oprette en ny rapport ved at klikke på knappen +Ny tilpasset rapport. Følg derefter disse trin:

  1. Navngiv rapporten (fx Dobbelttransaktioner)
  2. Klik på +tilføj metric og vælg Transaktioner
  3. Klik på +tilføj dimension og vælg Transaktions-ID
  4. Klik på knappen Gem

Derefter ser du rapporten – og hvis du har nogle som helst transaktions-id’er i den rapport, hvor antallet af Transaktioner er højere end én, så har du et problem. Bevares, hvis det er en ud af 1.000 transaktioner, der tælles dobbelt, er det måske til at overse. Men jeg ser ofte implementeringer, hvor mellem 5-10% af alle transaktioner faktisk tælles mere én gang. Og det har stor effekt på validiteten af data.

Undgå at tælle dobbelt-transaktioner i Google Analytics

Screenshot fra en af mine kunders Google Analytics, hvor flere transaktioner tælles to-tre gange

Hvordan kan man tælle transaktioner dobbelt?

Dobbelte transaktioner opstår via dit website. Når du konfigurerer e-handels-sporing sker det i princippet ved, at du indsætter en særlige sporingskode på din kvitteringsside. Fx kommer en kunde ind på dit website, finder et produkt, lægger det i kurven og køber det. Kunden ender på kvitteringssiden, hvor en sporingskode som nedenstående (eller lignende) sørger for at sende transaktionsdata til Google Analytics:

ga('ecommerce:addTransaction', {
 'id': '9876',
 'revenue': '39.27',
 'shipping': '6.99',
 'tax': '2.29'
});
ga('ecommerce:addItem', {
 'id': '9876',
 'name': 'Scary Clown Costume',
 'sku': 'AB123456',
 'category': 'Halloween',
 'price': '29.99',
 'quantity': '1'
});
ga('ecommerce:send');

Det er også den korrekte måde at gøre det på. Men forestil dig, at en kunde nu bookmarker kvitteringssiden. Kunden vil nemlig gerne gemme siden som reference. Dagen efter bruger kunden sit bogmærke og kommer derfor ind på kvitteringssiden igen – og der ligger e-handels-koden der stadig. Google Analytics modtager derfor de samme informationer som dagen før. Og dermed er denne transaktion pludselig talt to gange.

I et andet eksempel sender du kunden en ordrebekræftelse på e-mail. Og i den mail ligger der et link til at se ordren online. Hvis nu det link henviser til kvitteringssiden, opstår det samme problem.

Så den mest almindelige årsag til, at du kan tælle transaktioner dobbelt er ganske enkelt, at din kvitteringsside kan indlæses gang på gang og konsekvent indeholder sporings-koden for e-handel.

I den forbindelse, er det dog godt at vide, at Google Analytics selv kan filtrere dobbelte transaktioner fra. Men kun i de tilfælde, hvor to eller flere identiske transaktioner modtages indenfor samme session. Denne filtrering træder altså ikke i kraft i ovenstående eksempler.

Hvordan undgår man dobbelte transaktioner?

Nu ved du, hvordan dobbelte transaktioner opstår. Så kan du gå i gang med at fikse dem. Den bedste og sikreste løsning er uden tvivl en server-side løsning. Dvs. en løsning, hvor en udvikler eller IT-afdeling indbygger en logik i websitets backend. Dette er der ikke en generisk metode til som sådan, da det afhænger meget af din platform.

Men den grundlæggende løsningsmetode skal sikre, at en sporings-kode for e-handel ikke indlæses mere end én gang per transaktion. Det kan gøres på mange måder. Fx vil en ordre typisk blive gemt i en database så snart den oprettes og gennemføres. Heldigvis kan man også lave opslag i en database. En logik kunne derfor være at lave et opslag, der undersøger hvorvidt en given ordre er en ny eller eksisterende ordre. Hvis det sidste er tilfældet, skal sporings-koden ikke indlæses.

En anden metode kunne være at sørge for, at en kvitteringsside bare ikke kan tilgås mere end én gang. Hvis en kunde fx bookmarker kvitteringssiden og benytter linket senere, skal denne form for direkte adgang forhindres således, at kunden sendes til en anden side. Denne anden side kan være en hvilken som helst side. Bare så længe, den ikke indeholder sporings-koden for e-handel.

Hvad hvis jeg ikke har en udvikler?

Hvis du ikke har en udvikler eller ikke har mulighed for at tilpasse logikken på dit website server-side, er det svært at finde en god løsning på problemet. Der findes metoder, som anvender cookies. Basalt set gemmer man en cookie første gang en transaktion spores. Hvis denne cookie eksisterer næste gang, en bruger besøger kvitteringssiden, kan den bruges til at blokere transaktionen, inden den sendes til Analytics.

Denne metode kan man implementere i Google Tag Manager, men den er dog langt fra skudsikker. Cookies kan nemlig slettes af brugeren, og virker ej heller på tværs af forskellige enheder eller browsere.

Alternativt kan man opsætte regler i Google Tag Manager, som kan blokere en transaktion, hvis kvitteringssiden tilgås direkte. Denne er bedre end cookie-metoden, men kan være sårbar i længden.